Aktualności

Wystawa GENESIS

| dodał:

26 lipca 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbędzie się wernisaż wystawy Sławomira Wojtkiewicza GENESIS. Wystawę można zwiedzać do 8 września 2019 r.

Wystawa pt. „Genesis” jest retrospekcją twórczości Sławomira Wojtkiewicza. Genesis w tym wypadku oznacza ukazanie twórczości autora na polu publicznym. Odnoszą się do trzech obszarów twórczości: malarstwa, rysunku, multimediów.Tematyka prac jest zatem różnorodna.

Samo malarstwo prezentuje kilka nurtów stylistycznych. Jednym z tematów jest hipika. Przedstawienia bliskie są myśli surrealistycznej. Tematyka tych obrazów prezentuje zazwyczaj szarże konne w niezidentyfikowanym bliżej, abstrakcyjnym pejzażu. Konie malowane są szybkim pociągnięciem pędzla, zwierzęta mają wydłużone kończyny, są mocno odrealnione.

Drugi cykl przedstawień malarskich to pejzaże nierzeczywiste. I w tym wypadku płaszczyznę malarską stanowią abstrakcyjne kompozycje sugerujące otwarte panoramy, akweny morskie z jachtami, świat widziany pod mikroskopem. Zobaczyć możemy też obrazy abstrakcyjne będące w istocie kolorystyczną wariacją.

Prace rysunkowe to głównie portrety dzieci. Wykonane w technice suchego pastelu są fotograficznym zapisem szczerości twarzy dziecka. W większości przypadków jest to portret jednej osoby.Ukazanie dziecka z jego naturalnym uśmiechem i mimiki twarzy jest interesującym zabiegiem bliskim realizmowi.

Część multimedialna to jeden z przedstawianych już projekcji filmowych zatytułowany „Manor House”. Krótkometrażowy film jest artystyczną na wpół poklatkową animacją ukazującą w sposób artystyczny tragiczne losy polskich dworów w najnowszej ich historii. Film obrazowany jest muzyką. Pokaz multimedialny był prezentowany na Festiwalu Sztuki Generatywnej w Rawennie w roku 2017 oraz na FestiwaluSeenSound w Melbourne w roku 2018.


S ł a w o m i r Wo j t k ie w i c z (ur.1979r.)

s.wojtkiewicz@pb.edu.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową magisterską pt. „Stary Zamek w Grodnie”, przygotowaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jerzego Uścinowicza, za którą otrzymał nagrodę SARP za najlepszy dyplom w roku 2004, nagrodę Ministra Infrastruktury oraz nominację do nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy architektoniczny dyplom roku 2004. Autor projektów architektonicznych głównie w obszarze architektury mieszkaniowej oraz wnętrz. Doświadczenie zawodowe architektoniczne zdobywał w kraju i zagranicą min.w Szkocji (2006) oraz Arabii Saudyjskiej (2008-2009). W roku 2011 uzyskał tytuł doktora inżyniera architekta za rozprawę pt. „Współczesna architektura jednorodzinna w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w latach 1950-2009” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Dariusza Kozłowskiego. Od roku 2011 zatrudniony na Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na stanowisku adiunkta. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz promotor kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach branżowych. Od roku 2014 równolegle do architektury uprawia malarstwo. Jego prace plastyczne znajdują się w kolekcjach prywatnych i w przestrzeni publicznej w tym muzealnej. Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W roku 2019 obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową magisterską pt. „Apoptoza” pod kierunkiem prof. Aleksandra Dymitrowicza na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Autor kilkunastu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą, uprawniony architekt oraz członek stowarzyszeń artystycznych i naukowych..