Wydarzenia

Zastępstwo na medal - prace uczestników III edycji konkursu

Wydarzenie zakończone

  • Rodzaj: wystawa
  • Autor: MOPR w Białymstoku
  • Rozpoczęcie: 2017.05.11
  • Zakończenie: 2017.05.24
  • Wstęp: wstęp wolny

Wystawa prezentuje prace uczestników III edycji konkursu Zastępstwo na medal

11 maj 201724 maj 2017

Wystawa prezentuje prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych biorących udział w III edycji konkursu plastycznego „Zastępstwo na medal”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zespół Pieczy Zastępczej.

Konkurs ma na celu propagowanie wśród społeczeństwa idei rodzicielstwa zastępczego oraz zmianę wizerunku rodzin zastępczych. Rodzina jest naturalnym i właściwym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka. W sytuacji, gdy z różnych przyczyn, dziecka nie mogą wychowywać rodzice biologiczni, optymalnym rozwiązaniem jest zapewnienie mu zastępczej opieki rodzinnej. Rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. Dziecko może w niej przebywać do czasu zmiany sytuacji prawnej (przywrócenia rodzicom prawa do pełnej opieki lub pozbawienia rodziców praw rodzicielskich) lub do pełnoletności, a nawet dłużej, jeśli wychowanek rodziny kontynuuje naukę. Opiekunami zastępczymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych często są dziadkowie, starsze rodzeństwo, krewni, ale także osoby niespokrewnione. W 2016r. w Białymstoku funkcjonowały 252 rodziny zastępcze, w których wychowało się 358 dzieci. Aby podkreślić znaczenie rodzicielstwa zastępczego i przyczynić się do tworzenia pozytywnej atmosfery wokół rodzin zastępczych i wychowanków Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zorganizował III edycję konkursu plastycznego pod hasłem „Zastępstwo na medal”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych Miasta Białegostoku.

W odpowiedzi na konkurs do organizatora wpłynęły 33 prace. W dniu 12.05.2017r. w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Archidiecezji w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu z udziałem Dyrekcji MOPR w Białymstoku, autorów prac, ich rodziców i opiekunów. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy, natomiast laureaci - nagrody.