Rezerwacje

Centrum Wystawienniczo–Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej powstało w ramach realizacji projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Beneficjentem projektu jest Archidiecezja Białostocka.

Celem strategicznym funkcjonowania Centrum jest zagospodarowanie obecnego ruchu turystyczno – pielgrzymkowego oraz aktywne kreowanie jego wzrostu. Celami bezpośrednimi są stworzenie warunków do wzrostu liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających Białystok i województwo podlaskie oraz promowanie duchowych walorów turystycznych i kulturalnych Podlasia.

Swoje cele Centrum realizuje między innymi poprzez organizację wystaw, w tym prezentujących obrazy, rzeźby, zbiory fotografii, inne eksponaty muzealne ale również eksponaty o znacznie większej kubaturze, oraz organizacje konferencji, szkoleń, prelekcji, odczytów, koncertów itp.

Niniejszy formularz umożliwia sprawdzenie dostępności zasobów Centrum i ich rezerwację w określonym terminie. Złożona w ten sposób rezerwacja wymaga akceptacji pracownika Centrum, która zostanie dokonana po sprawdzeniu, czy wpisuje się ona w cele funkcjonowania instytucji na podstawie zawartego w formularzu opisu wydarzenia. Odpowiedz w tym zakresie zostanie udzielona telefonicznie lub mailowo na podane w formularzu dane.

Formularz rezerwacyjny