Wydarzenia

Historyczne Banknoty i Papiery Wartościowe

Wydarzenie zakończone

  • Rodzaj: wystawa
  • Autor: CWK
  • Rozpoczęcie: 2017.08.22
  • Zakończenie: 2017.08.30
  • Wstęp: wstęp wolny

Wystawa prezentuje historyczne banknoty i papiery wartościowe

22 sie 201730 sie 2017

Wystawa prezentuje historyczne banknoty i papiery wartościowe – akcje, obligacje i weksle, w tym między innymi banknot dziesięciozłotowy i pięćdziesięciozłotowy z 1929 roku, banknot jednorublowy z 1898 roku, banknoty pięciorublowe i banknot dwudziestopięciorublowy z 1909 roku, obligacje wyemitowane przez Carski Bank Państwowy z 1905 roku, akcja Banku Polskiego z 1934 roku, polską obligację rządową z 1931 czy 1937 roku, i wiele innych.

Historyczne banknoty i papiery wartościowe to elementy historii gospodarczej oraz historii emitentów papierów wartościowych. Zniszczenia wojenne oraz kilkadziesiąt lat ustroju socjalistycznego w Polsce, kiedy świadectw tej historii nie otaczano szczególnym zainteresowaniem, doprowadziło do sytuacji, w której wiele archiwów, pamiątek i skarbów kultury gospodarczej zostało bezpowrotnie utraconych.
Banknoty są to pieniądze emitowane przez banki centralne, będące prawnymi środkami płatniczymi w danym kraju lub obszarze.
Papiery wartościowe to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw majątkowych w taki sposób, że bez posiadania tego dokumentu nie można wykonywać tego prawa, a przeniesienie własności tego dokumentu powoduje przeniesienie również tego prawa. Do najczęściej spotykanych papierów wartościowych należą akcje, obligacje i weksle.