Wydarzenia

Zabytki archeologiczne pochodzące z cmentarza przykościelnego w Zalesiu I

Wydarzenie zakończone

  • Autor: Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, CWK
  • Rozpoczęcie: 2018.07.06
  • Zakończenie: 2018.07.20
  • Wstęp: wstęp wolny

Wystawa zabytków archeologicznych z cmentarza przykościelnego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu

06 lip 201820 lip 2018

Wystawa prezentuje zabytki archeologiczne odkryte podczas archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2015 roku na terenie cmentarza przykościelnego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu, gm. Sidra.

Kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu wybudowany został w 1622 roku. Został wpisany do Rejestru Zabytków 7 listopada 1966 roku. Również cmentarz przykościelny, sąsiadujący bezpośrednio z placem kościelnym, jest wpisany do Rejestru Zabytków. Miejsca te do czasu badań w 2015 roku nie figurowały w ewidencji badań archeologicznych.

Wśród znalezionych eksponatów są: ceramika naczyniowa, kafle, zabytki szklane, metalowe i kościane itp. Niniejsza wystawa prezentuje odnalezioną ceramikę naczyniową – fragmenty naczyń glinianych formy garnkowatej, niektóre ze śladami okopcenia oraz fragmenty naczynia glinianego formy dzbanowatej.

Zabytki archeologiczne w/w wykopalisk stanowią cenne źródło do badań nad historią kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu oraz sąsiadującego z nim cmentarza przykościelnego.

Przedmioty te znajdują się w depozycie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, dzięki którego uprzejmości mogą być prezentowane w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej.