Wydarzenia

Zabytki archeologiczne pochodzące z cmentarza przykościelnego w Zalesiu - odsłona II

Wydarzenie zakończone

  • Rodzaj: wystawa
  • Autor: Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, CWK
  • Rozpoczęcie: 2018.07.23
  • Zakończenie: 2018.08.03
  • Wstęp: wstęp wolny

Wystawa prezentuje zabytki archeologiczne odkryte na terenie cmentarza przykościelnego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu

23 lip 201803 sie 2018

Wystawa prezentuje zabytki archeologiczne odkryte podczas archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2015 roku na terenie cmentarza przykościelnego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu, gm. Sidra.

Kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu wybudowany został w 1622 roku. Został wpisany do Rejestru Zabytków 7 listopada 1966 roku. Również cmentarz przykościelny, sąsiadujący bezpośrednio z placem kościelnym, jest wpisany do Rejestru Zabytków. Miejsca te do czasu badań w 2015 roku nie figurowały w ewidencji badań archeologicznych.

Wśród znalezionych eksponatów są: ceramika naczyniowa, kafle, zabytki szklane, metalowe i kościane itp. Niniejsza wystawa prezentuje odnalezione przedmioty metalowe – gwoździe żelazne, guzik żelazny, fragment żelaznej podkówki buta, haki zawisowe żelazne, jak też fragmenty ołowianej oprawki szyby witrażowej, fragmenty przegrzanych w ogniu i opalonych szyb witrażowych, srebrny szeląg ryski szwedzkiej królowej Krystyny, kolię ze szklanych drobnych paciorków i inne.

Zabytki archeologiczne w/w wykopalisk stanowią cenne źródło do badań nad historią kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu oraz sąsiadującego z nim cmentarza przykościelnego.

Przedmioty te znajdują się w depozycie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, dzięki którego uprzejmości mogą być prezentowane w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej.