Wydarzenia

Służba Alumnów w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1959 - 1980

Wydarzenie zakończone

  • Autor: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Bia
  • Rozpoczęcie: 2019.04.04
  • Zakończenie: 2019.04.29
  • Wstęp: wstęp wolny

Wystawa przedstawia historię służby alumnów w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1959- 1980

04 kwi 201929 kwi 2019

Wystawę przygotował Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowego Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Przedstawia historię służby alumnów w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1959- 1980. Na fotografiach pokazane są dokumenty z tego okresu, które ukazują historię prześladowania alumnów. Jednym z dokumentów jest decyzja ówczesnych władz z 27.X.1958 roku o obowiązkowym powoływaniu alumnów do wojska. Jest również dokument podpisany przez Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyrażający sprzeciw Kardynała wobec decyzji władz polskich. Inne fotografie przedstawiają udokumentowaną historię utworzonych Szkolnych Batalionów Ratownictwa Terenowego w Brzegu – jednostka wojskowa nr. 4446 i Bartoszycach – jednostka wojskowa nr. 4413, w których służyli alumni. Na innych została przestawiona historia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Pobór kleryków do wojska był elementem represji wobec Kościoła w Polsce. Ks. Popiełuszko nie dał się złamać, inicjował opór, podtrzymywał na duchu kolegów, choć spotykały go za to bezwzględne kary, wyśmiewanie, wielogodzinne ćwiczenia, czołganie się na mrozie, czyszczenie toalety w masce przeciwgazowej itp. Wojsko wyniszczyło go fizycznie. Na początku 1970 roku, już po powrocie do seminarium, ciężko zachorował i niemal cudem udało się go uratować. Kłopoty zdrowotne towarzyszyły mu już do końca życia.