Wydarzenia

100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie

Wydarzenie zakończone

  • Autor: Podlaskie Stowarzyszenie Absolwentów KUL
  • Rozpoczęcie: 2019.04.30
  • Zakończenie: 2019.05.15
  • Wstęp: wstęp wolny

Wystawa prezentuje dorobek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ludzi z nim związanych i wydarzenia, które miały miejsce podczas 100-letniej historii Uczelni

30 kwi 201915 maj 2019

Wystawa prezentuje dorobek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ludzi z nim związanych i wydarzenia, które miały miejsce podczas 100-letniej historii Uczelni. Wzrastało i pracowało tu wielu wybitnych Polaków, takich jak: Święty Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński, ks. Franciszek Blachnicki, ks. Jerzy Popiełuszko, ojciec Jacek Woroniecki, ks. Wincenty Granat, ojciec Albert Krąpiec, ks. Tadeusz Styczeń. Karol Wojtyła – najpierw, jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup, kardynał - kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez prawie ćwierć wieku.

W 2018 r. przypadała 100. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest jednym z pierwszych dzieł Polaków po odzyskaniu niepodległości w roku 1918. 7 grudnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W uchwale senatorowie podkreślili znaczenie KUL w dziejach naszego kraju: „W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą”.

W czasach komunistycznych KUL nazywany był wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem od Łaby do Władywostoku, w czasach najnowszych – uwzględniając zmieniające się realia – konsekwentnie realizuje idee jego założyciela.

Dziś KUL kształci blisko 12 tysięcy osób na około 40 kierunkach studiów, zatrudnia około 1000 pracowników naukowo-dydaktycznych. Jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, a studenci przygotowywani są do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Wystawę przygotowało Podlaskie Stowarzyszenie Absolwentów KUL, które powstało 4 XII 2001 r.