Aktualności

Szlak zabytkowych drewnianych świątyń Białostocczyzny

| dodał:

Na szlak składają się zabytkowe i unikalne w swej architekturze drewniane świątynie w miejscowościach Białostocczyzny.

1. Kościół pw. św. Anny w Gibach – Kościół zbudowany w 1912 r. był pierwotnie molenną (domem modlitwy) bezpopowców w miejscowości Pogorzelec. W latach 1913-1941 służył jako dom modlitwy staroobrzędowców. W 1982 r. kościół przeniesiono do Gib, gdzie po przystosowaniu go do kultu pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego.

2. Kościół pw. św. Anny w Kalinówce Kościelnej – Pierwotna świątynia z początków XVI w. spłonęła w 1761 r. Nowy kościół z drewna modrzewiowego wzniesiony został w latach 1768–1774. Jest on wybudowany w stylu barokowym, jednocześnie zalicza się go do grupy kościołów bezwieżowych. Ołtarz ozdobiony jest obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz rzeźbami archaniołów z XVII wieku.

3. Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej we wsi Monkinie – Świątynia wybudowana na wzniesieniu w latach 1922–1924. Prawdopodobnie na tym wzgórzu dokonywano egzekucji powstańców styczniowych. Wnętrze jest wykonane w drewnie, o kształcie halowym, z płaskim sklepieniem. W nastawie ołtarza głównego znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej.

4. Kościół pw. św. Anny w Starej Kamiennej – Jest to najstarsza zachowana, drewniana budowla na Podlasiu, której budowę ukończono w 1610 r. Świątynia posiada cechy gotyckie. Zbudowana jest na rzucie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zwieńczona stromym, sześciospadowym dachem. Nastawa ołtarzowa w formie tryptyku wykonana jest w stylu renesansowo-manierystycznym.

5. Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Giełczynie – Kościół wybudowany w 1777 r. z dębowych bali, w stylu barokowym. W 1876 r. miała miejsce gruntowna renowacja świątyni. Jego cechą charakterystyczną jest prostopadłościenny korpus nawowy z ryzalitem frontalnym i dachem zwieńczonym sygnaturką. Miejsce to odwiedzała podczas swoich letnich pobytów Maria Skłodowska-Curie.

6. Kościół pw. NMP Królowej Polski w Kopisku – Kościół wzniesiony w latach 1958-1960. Zbudowany z drewna sosnowego na planie czworoboku z 17-metrową wieżą. Znajdują się w nim relikwie św. Stanisława Kostki. Położony w urokliwym zakątku Puszczy Knyszyńskiej kościół nawiązuje swoim stylem do świątyń podkarpackich.

7. Meczet w Kruszynianach – Według tradycji ufundowany przez Samuela Murza Krzeczkowskiego, który otrzymał Kruszyniany od samego Jana III Sobieskiego. Architekturą nawiązuje do budowli kościoła katolickiego. Wzniesiony na planie prostokąta, z dwoma minaretami wieżowymi i jednym sygnaturkowym, pochodzący prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII w. Pokryty jest drewnianą boazerią kolory zielonego, który jest uznawany za kolor islamu.

8. Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarka – Góra znana z cudownych uzdrowień podczas epidemii cholery w 1710 r. W tym samym roku wzniesiono tu drewnianą kaplicę, a miejsce stawało się celem coraz liczniejszej rzeczy pielgrzymów. Pierwsza cerkiew powstała tu w latach 1884-1895. Od 1947 r. wznoszone są zabudowania klasztorne. W nocy z 12 na 13 lipca 1990 r. cerkiew uległa całkowitemu zniszczeniu w wyniku podpalenia. W maju 1998 r. konsekrowano obecną świątynię.