Aktualności

Szlak bł. ks. Jerzego Popiełuszki

| dodał:

Szlak jest zbiorem miejsc związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszko. Znajdziemy na nim miejsca odnoszące się do jego dzieciństwa, wzrastania, męczeństwa, bądź współczesnego kultu.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko - skromny kapłan z Podlasia, który własnym życiem okupił naszą wolność. Patron „Solidarności”, jedna z najbardziej znanych postaci na świecie. Grób tego niezwykłego księdza na Żoliborzu w Warszawie odwiedziły 23 miliony osób, pośród nich prezydenci i premierzy zachodnich mocarstw, hierarchowie kościelni a także papierze Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI. Jan Paweł II powiedział o ks. Popiełuszko: „On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary życia...”.


1. Wieś Okopy koło Suchowoli - założona w XVI w. w wyniku zasiedlania Puszczy Nowodworskiej. Swoją nazwę zawdzięcza średniowiecznym kurhanom, nazywanymi przez okoliczną ludność okopami. To tutaj 14 września 1947 r. urodził się bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Można w niej zobaczyć dom, w którym na świat przyszedł błogosławiony, jak również pomnik i kapliczkę poświęcone jego osobie.

2. Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli - pierwszy, drewniany kościół stanął w Suchowoli już w 1791 r. W latach 1879-1885 wzniesiono obecną, murowaną świątynię. Po wysadzeniu przez Niemców w 1944 r. kościół na przestrzeni lat został odbudowany. Od 1986 r. przy kościele znajduje się Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, który w tej parafii został ochrzczony, był ministrantem i tutaj wzrastało jego powołanie do kapłaństwa.

3. Liceum im. ks. J. Popiełuszki w Suchowoli – szkoła została założona w 1945 r. Złotymi zgłoskami w historii szkoły zapisał się ks. Popiełuszko, który przez okres 4 lat, od 1961 r. kształcił w niej swój charakter i pobierał potrzebną wiedzę. W 1965 r. złożył tutaj swój egzamin maturalny.

4. Głaz upamiętniający „ostatnią drogę” bł. ks. Jerzego Popiełuszki - usytuowany jest na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Widnieje na nim pamiątkowa tablica z cytatem S. Wyspiańskiego: „Im częściej na mnie kamieniem rzucicie, sami złożycie stos – stanę na szczycie”. Pod cytatem czytamy: „Z tego miejsca wyruszył w ostatnią drogę ksiądz Jerzy Popiełuszko. Umiłował Boga i Polskę, prawdę i wolność. Zginął za to co kochał. Potomnym na wieczną pamiątkę. Miasto i uczelnia. AD 1991 r.”.

5. Sanktuarium bł. Bolesławy Lament - dom zakonny Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Stołecznej w Białymstoku powstał w 1936 r. Na wewnętrznej ścianie kaplicy widnieje tablica upamiętniająca miejsce przechowywania szczątków bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które, zostały 22 maja 1986 r. wmurowane w ścianę budowanej wówczas świątyni, ze względu na ówczesną sytuację polityczną, w tajemnicy, w zalakowanej skrzynce z oryginałem dokumentu zawierającym zaprzysiężone zeznania o ich autentyczności. Po prawie dwudziestu latach szczątki wydobyto. Obecnie są one konfekcjonowane i wysyłane na cały świat jako relikwie, do dziś wysłano ich ponad 1000.

6. Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Wysokim Stoczku w Białymstoku – świątynia wzniesiona w latach 1991-1996, jako upamiętnienie Polaków poległych z rąk najeźdźców. Jako wzór posłużył zburzony przez władze sowieckie kościół w Berezweczu (obecna Białoruś), który był przykładem architektury barku wileńskiego. W świątyni aktualnie znajdują się relikwie błogosławionego ks. Popiełuszki.

7. Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Placu Jana Pawła II w Białymstoku – pomnik autorstwa Jadwigi Szczykowskiej Załęskiej powstał w 1991 r. Postać ks. Jerzego jest w zadumie, a jedna z jego nóg opiera się o kamień na którym spoczywają narzędzia zbrodni. Pomnik poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Widnieje na nim cytat z kazania męczennika „Zło dobrem zwyciężaj”, który nawiązuje do słów Papieża Polaka „Aby z tej śmierci wyrosło dobro”.