Aktualności

Międzynarodowy szlak Miłosierdzia Bożego

| dodał:

Szlak Miłosierdzia Bożego obejmuje najważniejsze miejsca kultu Miłosierdzia Bożego, łącząc wszystkie najważniejsze miejsca związane ze św. Faustyną Kowalską i bł. ks. Michałem Sopoćko.

1. Oszmiana (Zabrzezie, Białoruś) – błogosławiony ks. Michał Sopoćko urodził się w Nowosadach. Folwark Juszewszczyzna należał do parafii w Zabrzeziu, gdzie ks. Sopoćko został ochrzczony. Po ukończeniu szkoły parafialnej rozpoczął on naukę w gimnazjum, w Oszmianie. Do dzisiejszych czasów zachował się dom rodzinny Sopoćków, jednakże po zabrzeskiej świątyni pozostały tylko schody do niej prowadzące.

2. Taboryszki (Litwa) – w parafii Taboryszki Błogosławiony pracował od momentu swoich święceń kapłańskich w 1914 r. do 1918 r., kiedy pojawiło się realne niebezpieczeństwo aresztowania ze strony okupacyjnych władz niemieckich. Warto zobaczyć drewniany, barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła z 1770 r., jak i stary cmentarz katolicki. Zachwycić mogą również okoliczne krajobrazy.

3. Wilno (Litwa) – Błogosławiony posługiwał w wileńskim seminarium w latach 1927-1932. Następnie pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego i posługiwał jako spowiednik sióstr zakonnych. To właśnie podczas tej posługi spotkał się z s. Faustyną Kowalską (1933 r.). Towarzyszył jej duchowo odkrywając na nowo prawdę o Miłosierdziu Bożym. Doprowadził w 1934 r. do namalowania obrazu Najmiłosierniejszego Zbawiciela, który obecnie znajduje się w kościele pw. Świętego Ducha w Wilnie. Warto zobaczyć dom, w którym mieszkała św. Faustyna na Antokolu – miejsce objawień Jezusa Miłosiernego, jak i zwiedzić przepiękną starówkę Wilna czy malowniczy cmentarz na Rossie.

4. Białystok – po przeniesieniu seminarium duchownego z Wilna, ks. Sopoćko, w 1947 r., również przybywa do Białegostoku, gdzie spędzi 28 lat życia i stworzy podstawy kultu Miłosierdzia Bożego. Z wielu miejsc pamiętających ks. Sopoćkę warto odwiedzić: dom, w którym mieszkał Błogosławiony przy ul. Złotej, seminarium duchowne, w którym posługiwał, kaplicę Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie dokonał żywota (obecnie znajduje się tam izba pamięci), oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie spoczywają doczesne szczątki bł. ks. Michała.

5. Płock – po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie i przyjęciu ślubów zakonnych w 1928 r. św. Faustyna w latach 1930-1932 mieszkała w domu zgromadzenia w Płocku. To tu Siostra Faustyna doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Obecnie, w miejscu tym (na płockim Starym Rynku) znajduje się kaplica Bożego Miłosierdzia, która z dniem 30 kwietnia 2000 r. została ogłoszona Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

6. Łagiewniki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – w łagiewnickim klasztorze s. Faustyna spędziła kilka ostatnich lat swojego życia. Tutaj również spoczywają doczesne szczątki św. Faustyny. Możemy tu zwiedzić muzeum zawierające zrekonstruowaną celę zakonną św. Faustyny z wieloma autentycznymi rzeczami należącymi do niej. Charakter sanktuarium jest ściśle związany z misją Świętej, a wyraża się w głoszeniu światu tajemnicy miłosierdzia Bożego poprzez czyn, słowo i modlitwę.